O firmie  >

cyfrowego. Założycielem firmy oraz głównym me-

nedżerem zespołu jest Yixin Li, współautor  wielu

publikacji dotyczących obrazowania medycznego  

(poniżej).  Produkty   PZM   otrzymały  certyfikaty  

CFDA,  CE  i  FDA.  Każdy  panel   produkowany

przez  PZM   jest   wykonany  zgodnie  z  najwyż-

szymi  standardami  jakości.  Skutkuje  to bardzo

małą   ilością  wadliwych  egzemplarzy.  Spośród

tysięcy  detektorów  sprzedanych  przez PZM na

świecie,  ilość  reklamacji  jest  niższa  niż  3%.

“Active pixel imagers incorporating pixel-level amplifiers based on polycrystalline-silicon thin-film Transistors”, Med. Phys. 36, 3340 (2009). Przejdź do publikacji >

“Effects of X-ray Irradiation on Polycrystalline Silicon Thin Blim Transistors”,         J. Appl. Phys. 99, 064501(2006). Przejdź do publikacji >

“Segmented crystalline scintillators: Empirical and theoretical investigation of a high quantum efficiency EPID based on an initial engineering prototype CsI(Tl) detector”, Med. Phys. 33, 1053 (2006). Przejdź do publikacji >

“Theoretical investigation of very high quantum efficiency, segmented, crystalline detectors for low-contrast visualization in megavoltage cone-beam CT”, Proc. SPIE 6142, 61421P (2006). Przejdź do publikacji >

“Systematic investigation of the signal properties of polycrystalline HgI2 detectors under mammographic, radiographic, fluoroscopic and radiotherapy irradiation conditions”, Phy. Med. Biol. 50 2907–2928 (2005). Przejdź do publikacji >

“Examination of PbI2 and HgI2 photoconductive materials for direct detection, active matrix, flat-panel imagers for diagnostic x-ray imaging”, IEEE Trans. Nucl. Sci. 52 No.1, 38-45 (2005). Przejdź do publikacji >

“Segmented crystalline scintillators: An initial investigation of high quantum efficiency detectors for megavoltage x-ray imaging”, Med. Phys. 32, 3067 (2005). Przejdź do publikacji >

“Investigation of strategies to achieve optimal DQE performance from indirect-detection active-matrix flat-panel imagers (AMFPIs) through novel pixel amplification architectures”, Proc. SPIE5745, 18 (2005). Przejdź do publikacji >

“Segmented phosphors: MEMS-based high quantum efficiency detectors for megavoltage x-ray imaging”, Med. Phys. 32, 553 (2005). Przejdź do publikacji >

“Systematic development of input-quantum-limited fluoroscopic imagers based on active-matrix flat-panel technology”, Proc. SPIE 5368, 127 (2004). Przejdź do publikacji >

“Exploring new frontiers in x-ray quantum limited portal imaging using active matrix flat-panel imagers (AMFPIs)”, Proc. SPIE 5030, 478 (2003). Przejdź do publikacji >

“Evaluation of novel direct- and indirect-detection active matrix flat-panel imagers (AMFPIs) for mammography”, Proc. SPIE 5030, 168 (2003) . Przejdź do publikacji >

"Empirical Studies of Polycrystalline Silicon-Based Flat-Panel Imagers Incorporating Pixel-Amplifiers",  AAPM, Orlando, FL 08/2006. Przejdź do publikacji >

"Theoretical and Empirical Investigations of Flat-Panel Imagers Incorporating Single- and Dual-Stage Pixel Amplifiers Based On Polycrystalline Silicon TFTs", AAPM, Seattle, WA 07/2005. Przejdź do publikacji >

"Effects of X-ray Irradiation on Polycrystalline Silicon Thin Flim Transistors",     MRS, San Francisco, CA  03/2005. Przejdź do publikacji >

PZ MEDICAL   została  założona  w  2013  roku

w  Parku  Technologicznym  Żelaznego Trójkąta

w Szanghaju. Firma specjalizuje się w rozwoju i produkcji  cyfrowych  urządzeń do obrazowania

rentgenowskiego  i  stała  się  jednym  z najbar-

dziej  zaawansowanych ośrodków  badawczo - rozwojowych  w  dziedzinie  urządzeń  medycz-

nych w Chinach.  Zespół PZM składa się z eks-

pertów  w  dziedzinie  mikroelektroniki,  detekcji

promieniowania i systemów obrazowania cyfro-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

AED (Automatic Exposure Detection) System automatycznego wykrywania ekspozycji

A/D (Analog to Digital converter) Przetwornik sygnału analogowego na sygnał cyfrowy

CE (Conformité Européenne) Certyfikat zgodności EU

CFDA (China Food and Drug Administration) Certyfikat zgodności dla Chin

CsI (Cesium Iodide) Jodek Cezu

CR (Computed Radiography) System radiografii pośredniej

DQE (Detective Quantum Efficiency) Detektywna sprawność kwantowa

FDA (Food and Drug Administration) Certyfikat zgodności USA

FPD (Flat Panel Detector)

GOS / GadOx (Gadolinium Oxide) Tlenosiarczek Gadolinu

IPX Oznaczenie klasy wodoodporności

MTF (Modulation Transfer Function) Funkcja Przenoszenia Modulacji

PACS (Picture Archiving and Communication System) System archiwizacji i komunikacji obrazów

Pixel Pitch Rozstaw pikseli

RIS (Radiology Information System) System informacyjny wykorzystywany w radiologii

SNR (Signal to Noise Ratio) Stosunek sygnału do szumu

SPATIAL RESOLUTION Rozdzielczość przestrzenna.

TFT (Thin Film Transistor) Tranzystor cienkowarstwowy

UI (User Interface)

15.

SCYNTYLATOR

PIXEL PITCH

Przetwarzanie sygnału analogowego na sygnał cyfrowy.  Większa  ilość  bitów to większa  ilość odcieni  szarości  odwzorowanych  na  ekranie. Ludzkie  oko rozróżnia  ponad 720 odcieni sza-

rości, co odpowiada 9-10 bitom.


Dowiedz się więcej >

A/D

CONVERTION

MTF

SPATIAL

RESOLUTION

SNR

Rozdzielczość przestrzenna. Rozmiar najmniej- szego   obiektu,   który  może  być  rozpoznany

przez  detektor.  Jednostką  mierzenia rozdziel- czości  może   być  ilość   par  linii  na  milimetr (Lp/mm).  Im większa  wartość Lp/mm tym bar- dziej dokładny obraz.


Dowiedz się więcej >

Współautorem poniższych publikacji dotyczących obrazowania medycznego jest Yixin Li,

założyciel firmy PZM oraz główny menedżer zespołu ekspertów.

Substancja emitująca światło pod wpływem pro- mieniowania  jonizującego.  Panele  cezowe są

nieco droższe, ale  znacznie bardziej niezawod-

ne. Dzięki  większej czułości zapewniają najlep-

szą jakość obrazu przy najniższej dawce.


Dowiedz się więcej >

Rozstaw pikseli. Odległość w milimetrach od śro-

dka piksela do środka sąsiedniego piksela w tym

samym kolorze. Im mniejszy jest rozstaw pikseli,

tym  ostrzejsze są wyświetlane obrazy. Optymal-

ny rozstaw w radiografii to 100-150 mikronów.


Dowiedz się więcej >

Funkcja Przenoszenia Modulacji. Zdolność urzą-

dzenia   do   przenoszenia   różnych   poziomów

szczegółowości z obiektu na obraz.  MTF to naj-

lepszy  pomiar  rzeczywistej ostrości obrazu uw-

zględniający rozmycie i kontrast.


Dowiedz się więcej >

Stosunek sygnału do szumu. Miara porównująca

poziom sygnału użytecznego do poziomu szumu

tła.  Niższy  stosunek  sygnału do szumu zazwy-

czaj  powoduje  ziarnisty  wygląd  obrazów.  Aby

uzyskać  wyższy  SNR  należy  zwiększyć liczbę

fotonów (mAs) lub obniżyć ich energię (kV).


Dowiedz się więcej >

O FIRMIE

PZ MEDICAL jest producentem sprzętu i opro-

gramowania do obrazowania medycznego.

PUBLIKACJE

POJĘCIA

SKRÓTY