Detektory  >

Lspine_AP
Lspine_AP
Pelvis
Pelvis
Chest_AP
Chest_AP
CSpine_AP
CSpine_AP
CSpine_LAT
CSpine_LAT
Foot_AP
Foot_AP
Foot_LAT
Foot_LAT
Hand_AP
Hand_AP
Hand_LAT
Hand_LAT
Small
Small
Pastern 1
Pastern 1
Pastern 2
Pastern 2
Tarsus 1
Tarsus 1
Tarsus 2
Tarsus 2
Stifle
Stifle

PZDRVET

Łatwy  i  nowoczesny  interfejs  dostosowany do obsługi na ekranach dotykowych. Najważniejsze

funkcje  dobrze  widoczne i zawsze pod ręką.

TABELA NAŚWIETLEŃ

Program  podpowiada dawki  promieniowania dla

każdej części ciała. Sugerowane domyślne dawki

możemy łatwo dostosować do  naszych  prefere-

ncji i zatwierdzić zmianę jednym klawiszem.

NARZĘDZIA

Najczęściej używane, zaawansowane narzędzia pomiarowe dostępne są bezpośrednio w progra-

mie do pozyskiwania obrazów. Nie trzeba insta-

lować dodatkowego oprogramowania.

PODPOWIEDZI

Wbudowane  wizualne  wskazówki  dla  każdej  

projekcji  i  wszystkich  części  ciała  pomagają w prawidłowym  ułożeniu pacjenta.

WYSOKA JAKOŚĆ OBRAZU

Zaawansowane algorytmy przetwarzania pozwa-

lają  na znaczne powiększenie obrazu bez straty

jakości. System  umożliwia  zastosowanie  kratki antyrozproszeniowej, dzięki czemu możemy uzy-

skać jeszcze lepszą jakość obrazu.

RAPORTY

Raport z opisem i diagnozą jest generowany au-

tomatycznie na  podstawie  wprowadzonych da-

nych  i obrazów.  Możliwy jest  też  wybór z listy

gotowych  opisów lub stworzenie  własnych, no-

wych szablonów.

PZ MEDICAL jest producentem sprzętu i oprogramowania

do obrazowania  medycznego. Zobacz  krótki  film klikając

okienko po prawej stronie i dowiedz się więcej.

OBRAZY

CECHY

DETEKTORÓW

PAMIĘĆ

WEWNĘTRZNA

MOCNA

BATERIA

SOLIDNA

KONSTRUKCJA

IPX3

BEZPIECZNE

POŁĄCZENIE

ANTI-THEFT

ANTI-DROP

Detektory  PZ MEDICAL  zapewniają  ochronę

przed utratą danych. Zdjęcia, które nie zostały

przesłane do stacji roboczej będą zapisane w

wewnętrznej pamięci detektora. Twoje obrazy

są  bezpiecznie przechowywane w urządzeniu.

Wersje bezprzewodowe wyposażone są w dwie zintegrowane  z  detektorem  baterie. Nie trzeba

ich usuwać  do  ładowania,  dzięki  czemu sprzęt

jest mniej podatny na uszkodzenia mechaniczne

i działanie kurzu / pyłu.

Konstrukcja  wykonana  z  włókna  węglowego

i  stopu metali pozwala  na  przenoszenie  wię-

kszych  obciążeń.  Dopuszczalne  obciążenie

całej  obudowy  modelu  3543A to aż  250 kg

a obciążenie  punktowe wynosi 125 kg.

Magnetyczne  złącze  ładowania detektora zapo-

biega jego przypadkowemu uszkodzeniu lub wy-

łamaniu. Wystarczy zbliżyć wtyczkę do gniazda

aby sama wskoczyła na swoje miejsce. Bezpie-

czne i bardzo wygodne orzwiązanie.

MODELE

DETEKTORÓW

3543A

2925A

Klasa  wodoszczelności  IPX3  oznacza ochronę

przed  spryskiwaniem  wodą  pod  ciśnieniem 80-

100 kN/m2 o natężeniu 10 l/min w czasie 5 minut.

Jest to więc ochrona przed wodą równą opadowi

deszczu z różnych kierunków pod kątem 60°.  

CsI

139 µm

2560 x 3072

35 x 43 cm

Praktyka małych

zwierząt, mieszana

43 x 43 cm

3072 x 3072

139 µm

CsI

Praktyka małych

zwierząt, mieszana

CsI

140 µm

2048 x 1792

29 x 25 cm

Praktyka dużych

zwierząt

Przewodowy / Bezprzewodowy

Przewodowy / Bezprzewodowy

TRYB PRACY

WYMIARY

ROZDZIELCZOŚĆ

WIELKOŚĆ PIKSELA

SUBSTANCJA ŚWIATŁOCZUŁA

ZASTOSOWANIE

TRYB PRACY

WYMIARY

ROZDZIELCZOŚĆ

WIELKOŚĆ PIKSELA

SUBSTANCJA ŚWIATŁOCZUŁA

ZASTOSOWANIE

TRYB PRACY

WYMIARY

ROZDZIELCZOŚĆ

WIELKOŚĆ PIKSELA

SUBSTANCJA ŚWIATŁOCZUŁA

ZASTOSOWANIE

4343A

Przewodowy / Bezprzewodowy